V případě, že jste nenašli co hlédáte, pokračujte ZDE

Historie voskařství a svíček

Historie voskařství je dlouhá a pestrá.
Jak už sám název vypovídá, vycházela voskařská práce především ze zpracování vosku.
S nadhledem je možné předpokládat, že již pravěký člověk, dobývající med od včel, přišel do styku s voskem.
Ovšem teprve v období starověku jsou již k dispozici celá řada dokladů o tom, že lidé vosk uměli získávat i zpracovávat.
Zpočátku se při voskařské práci používal včelí vosk, od 19. století získaly při výrobě voskařských výrobků větší význam vosky vyráběné uměle.
Mluvíme-li dnes o práci s voskem, většina lidí si vybaví zejména svíčky. Ve voskařství ovšem zdaleka nešlo jen o produkci svící.
Mistři voskaři, voskařští odborníci a v neposlední řadě i vybraní umělci zásobovali trh vedle různých druhů svící celou řadou dalších výrobků, a to jak dekoračních nebo užitkových, tak i výrobky poměrně vysoké umělecké úrovně.

Včelí vosk byl zpracováván a používán i v dalších oblastech, např. v umění ( ceroplastika- vosková plastika) lití bronzu, kovolitectví ( výroba zvonů), lékařství (zejména v zubním lékařství, nebo na výrobu trojrozměrných anatomických modelů al.), později také v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu, zejména jako přísada do mastí a emulzí.